ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Ποσοτική Μέτρηση

Πιο κάτω παρουσιάζονται κάποια είδη έρευνας μαζί με σύντομη περιγραφή του σκοπού που επιτυγχάνουν:

 • Αξιολόγηση Ιδέας/ Προϊόντος
  Ερευνά την ελκυστικότητα νέων προϊόντων ή ιδεών
 • Έρευνα Τιμολόγησης
  Εφαρμόζεται για τον καθορισμό της βέλτιστης τιμής για νέα ή υφιστάμενα προϊόν τα ή υπηρεσίες
 • Αξιολόγηση Προωθητικών Ενεργειών
  Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα νέων προωθητικών ενεργειών. Βοηθά στον καθορισμό της πιο κατάλληλης ενέργειας.
 • Έρευνας Τοποθεσίας-Διανομής
  Βοηθά στον καθορισμό του καλύτερου σημείου για τη δημιουργία νέου καταστήματος/ υποκαταστήματος κτλ.
 • Έρευνες Κατάτμησης Αγοράς
  Χρησιμοποιείται για την κατάτμηση του πληθυσμού σε ευδιάκριτες ομάδες, για πιο αποτελεσματική στόχευση. Η κατάτμηση μπορεί να γίνει βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών (π.χ. ηλικιακή ομάδα/ αγοραστική δύναμη/ τοποθεσία), ή συμπεριφοράς (π.χ. αγοράζει εφημερίδα κάθε Τετάρτη, Ψωνίζει από συγκεκριμένα καταστήματα), ή ψυχογραφήματος (π.χ. ανοιχτός σε καινούργιες ιδέες)
 • Usage and Attitude studies
  Καθορίζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών με βάση το πώς χρησιμοποιούν συγκεκριμένα προϊόντα/ υπηρεσίες, και το πώς τα αντιλαμβάνονται.
 • Προφίλ Σήματος / Έρευνα – Αξιολόγηση Διαφήμισης / Ανάκληση
 • Ικανοποίησης Πελατών
 • Έρευνας Μυστικού Επισκέπτη
  Εξετάζει την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένης προσφερόμενης υπηρεσίας