ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Έρευνα Αγοράς

Η Έρευνα Αγοράς μπορεί να προσφέρει τη γνώση και αντίληψη που κάθε επιχείρηση χρειάζεται για να κατανοήσει καλύτερα τη θέση της στην(ον) αγορά/ κλάδο.

Είναι πολύτιμη πηγή Ποσοτικών πληροφοριών ή Ποιοτικής σε βάθος ανάλυσης.

Μια από τις βασικές δυνατότητες της έρευνας αγοράς είναι η δυνατότητα προσαρμογής στις συγκεκριμένες ανάγκες, κάτι που κάνει την έρευνα κατάλληλη για κάθε οργανισμό, κάθε ανάγκη, κάθε περίσταση.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αγοράς διαχωρίζεται σε πρωτογενή ή δευτερογενή. Στη δευτερογενή έρευνα, χρησιμοποιούνται πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί ήδη στα πλαίσια άλλης έρευνας. Σημαντικό κριτήριο για τη χρήση στοιχείων που η συλλογή τους έγινε στα πλαίσια άλλης έρευνας είναι η γνώση και κατανόηση των περιορισμών που προκύπτουν. Παραδείγματα πηγών στοιχείων που μπορεί να είναι χρήσιμα στα πλαίσια δευτερογενούς έρευνας αποτελούν, τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από τις κρατικές υπηρεσίες, προηγούμενες, πρόσφατες έρευνες που έχουν διεξαχθεί για το ίδιο θέμα, στοιχεία που συλλέγονται από τα διάφορα τμήματα ενός οργανισμού π.χ. τμήμα πωλήσεων, λογιστήριο κτλ.

Η πρωτογενής έρευνα αγοράς χρησιμοποιείται για τη συλλογή στοιχείων για συγκεκριμένο σκοπό, σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

Τόσο η πρωτογενής όσο και η δευτερογενής έρευνα αφορούν την γνώση και κατανόηση των αναγκών και αντιλήψεων του κοινού.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι έρευνας. Ανάλογα με τον σκοπό διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας, μπορούν να αξιοποιηθούν και να συνδυαστούν διαφορετικές μέθοδοι.