ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Δευτερογενής Έρευνα

Η Δευτερογενής Έρευνα διεξάγεται με τη συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων που έχουν ήδη συλλεχθεί στα πλαίσια προηγούμενης πρωτογενούς έρευνας ή από στοιχεία που συγκεντρώνονται από τον πελάτη στα πλαίσια των εμπορικών δραστηριοτήτων του ή από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Παραδείγματα στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια δευτερογενούς έρευνας:

  • Εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης πελατών
  • Στατιστικά Στοιχεία που συγκεντρώνονται από κρατικές πηγές (π.χ. τμήμα στατιστικής υπηρεσίας)
  • Προφίλ πελατών από εσωτερικά στοιχεία (π.χ. από βάσεις δεδομένων Customer Relationship Management (CRM) databases, από κάρτες μέλους (Membership Cards)).