• Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, 2023

 • RESTART 2016-2020: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ STARTUPs SEED

 • RESTART 2016-2020: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ STARTUPs ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ PRE-SEED

 • 1
 • 2
 • 3

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η 2η προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2023

Επισπεύδεται για τον Ιανουάριο του 2023 η 2η προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων, λόγω του τεραστίου ενδιαφέροντος που σημειώθηκε κατά την 1η προκήρυξη.

Ο προϋπολογισμός της 2ης προκήρυξης θα ανέλθει στα €10 εκατομμύρια με δυνατότητα υποβολής προτάσεων για €14 εκατομμύρια, ώστε εάν προκύψουν εξοικονομήσεις κατά την αξιολόγηση των προτάσεων να έχουν την ευκαιρία οι επιλαχούσες επιχειρήσεις να επωφεληθούν. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_Το Αύριο».

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναλύσετε και να αξιολογήσετε τις ανάγκες σας και να καθορίσετε και να υλοποιήσετε τη βέλτιστη λύση με βάση τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου Σχεδίου.

Κάντε κλικ, εδώ, για να κάνετε κράτηση για Τηλεφωνικό Ραντεβού για να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και για Δωρεάν Αξιολόγηση της Επιλεξιμότητας και των Αναγκών σας, ή Επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη για την ετοιμασία και υποβολής αίτησης

Μπορείτε να δείτε αναλυτική πληροφόρηση για το «Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων», με βάση τον πιο πρόσφατη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, της 8ης Νοεμβρίου 2022, κάνοντας κλικ, εδώ.

Επίσης, μπορείτε να δείτε αυτούσια την ανακοίνωση για την προκήρυξη της πρόσκλησης τον Ιανουάριο του 2023, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κάνοντας κλικ, εδώ.

Με βάση την ανακοίνωση του υπουργείου στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης, για την οποία η έναρξη υποβολής αιτήσεων άρχισε την 8η Νοεμβρίου 2022 στις 9:00 το πρωί και έληξε λίγες ώρες αργότερα λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ύψους €10 εκατομμυρίων

 • Στην 1η προκήρυξη υποβλήθηκαν 365 αιτήσεις από υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.
 • Ο μέσος όρος των επενδυτικών προτάσεων ανήλθε στις €55 χιλ. με ένταση χορηγίας το 50%

Σχέδια Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Χορηγιών/ Επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ενημέρωσης, Ετοιμασίας αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

Περισσότερα

Οικονομική & Επενδυτική Διαχείριση

Υπηρεσίες Οικονομικής Οργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Αξιολόγησης Υφιστάμενων και Νέων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Εκπόνηση και Υλοποίηση Στρατηγικής: Δημιουργία, Ανάπτυξη, Εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερα

Έρευνα Αγοράς

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς, Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα Αγοράς: Ανάπτυξη Γνώσης/ Αντίληψης της Αγοράς Στόχου.

Περισσότερα

Web Solutions

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Προώθησης Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό μάρκετινγκ, SEO, Κοινωνικά Δίκτυα, email Μάρκετινγκ, Google Apps

Περισσότερα

Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την κατανόηση Σχεδίων Επιδοτήσεων, Start-ups, Διαδικτυακών Λύσεων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Οικονομικής Οργάνωσης.

Περισσότερα

Τί λένε οι πελάτες & συνεργάτες μας

 • «Η συνεργασία μας με τη UBA άρχισε το 2011. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας οι UBA μας βοήθησαν να εξασφαλίσουμε χορηγία για να αναβαθμίσουμε τις τεχνολογικές υποδομές μας και να αναπτυχτούμε σε επίπεδο ηλεκτρονικού εμπορίου. H UBA ανέλαβε με επιτυχία όλα τα στάδια της προετοιμασίας από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι την υποβολή της ολοκληρωμένης πρότασης μας. Ακολούθως, μετά την έγκριση της αίτησης μας, μας καθοδηγούσαν, επιδιώκοντας πραγματικό ενδιαφέρον, σε κάθε βήμα, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και τη λήψη της εγκεκριμένης χορηγίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε όλη τη διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη συνεργασία μας η UBA, παραμένει η πρώτη μας επιλογή.»

  Θέμης Χαριλάου
  Διευθυντής
  Acappela Music Store Ltd

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20