ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Ποιοτική Διερεύνηση

Η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην εξερεύνηση και σε βάθος ανάλυση περιοχών για τις οποίες δεν υπάρχει αρκετή γνώση. Απαντά σε ερωτήσεις όπως το “Γιατί” και το “Πως”.

Μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην περίπτωση ποιοτικής έρευνας:

  • Ομαδικές Συζητήσεις
  • Εις βάθος Συνεντεύξεις
  • Μέσω Παρατήρησης