ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Αξιολόγηση

Η Έρευνα Αγοράς μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για την συγκριτική μέτρηση επιδόσεων

  • Προσφέρει την ευκαιρία σύγκρισης με τον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο
  • Τα στοιχεία αναλύονται ανά προϊοντική γραμμή, κατηγορία/ τύπο πελάτη κτλ προσδιορίζοντας τους «νικητές» στην κατηγορία
  • Μπορεί να παρακολουθεί στοιχεία κατά τη διάρκεια του χρόνου, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για διακυμάνσεις στην απόδοση