ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Περισσότερα

WEB SOLUTIONS

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Όπως σκιαγραφείται ξεκάθαρα τόσο από την αποστολή μας όσο και το όραμα μας αλλά και το εύρος και φύση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, η Universal Business Analytics Ltd δημιουργήθηκε για να προσφέρει συνολικές, στοιχειοθετημένες λύσεις σε ΜΜΕ επιχειρήσεις.

Σε αντιστοιχία με την αποστολή και το όραμα μας, καθένα από το μέλη της ομάδας μας κατέχει τις ακαδημαϊκές γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και ηθική, στοιχεία απαραίτητα για να προσφέρει Στρατηγικά διαφωτίστηκες και λειτουργικά αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις στο πεδίο εξειδίκευσης του.

Υποστηριζόμενοι από Συμβουλευτικό Σώμα, αποτελούμενο από Ακαδημαϊκούς - Ερευνητές, παραμένουμε συντονισμένοι με τις επιστημονικές εξελίξεις και ικανοί να προσφέρουμε κατάλληλες τεχνολογικά προσαρμοσμένες Εμπορικές εφαρμογές.

Σχέδια Επιδοτήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε σχέση με διαθέσιμα Προγράμματα Χορηγιών/ Επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ενημέρωσης, Ετοιμασίας αίτησης και Διαχείριση Υλοποίησης.

Περισσότερα

Οικονομική & Επενδυτική Διαχείριση

Υπηρεσίες Οικονομικής Οργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Αξιολόγησης Υφιστάμενων και Νέων Επενδύσεων.

Περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Μάρκετινγκ

Εκπόνηση και Υλοποίηση Στρατηγικής: Δημιουργία, Ανάπτυξη, Εξυγίανση της επιχείρησης.

Περισσότερα

Έρευνα Αγοράς

Πρωτογενείς και Δευτερογενείς, Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα Αγοράς: Ανάπτυξη Γνώσης/ Αντίληψης της Αγοράς Στόχου.

Περισσότερα

Web Solutions

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Προώθησης Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακό μάρκετινγκ, SEO, Κοινωνικά Δίκτυα, email Μάρκετινγκ, Google Apps

Περισσότερα

Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την κατανόηση Σχεδίων Επιδοτήσεων, Start-ups, Διαδικτυακών Λύσεων, Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Οικονομικής Οργάνωσης.

Περισσότερα