ΝέαΠαραμείνετε συντονισμένοι για Περισσότερα

Σχέδιο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους»

"Τροποποίηση του υφιστάμενου Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους»
22/12/2015.

Περισσότερα...

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

Στις 17 Φεβρουαρίου 2016, το  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης που εκδόθηκε στις 08/2/2016, ενημερώνει το κοινό για τα ακόλουθα:

Περισσότερα...

ΣΧΕΔΙΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ανακοινώσει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της πρώτης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» (το Σχέδιο), το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €8 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερα...

Τερματισμός Σχεδίου Αντικατάστασης Ηλιακών Θερμοσιφώνων 2015

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΕ (η Επιτροπή) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Αντικατάστασης Ηλιακών Θερμοσιφώνων, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στις 200.000 ευρώ και το Σχέδιο θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά.

Περισσότερα...

Σχέδιο Αντικατάστασης Ηλιακών θερμοσιφώνων 2015

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου Αντικατάστασης Ηλιακών Θερμοσιφώνων, αφορά αποκλειστικά την αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες ιδιωτικές οικιστικές μονάδες.

Περισσότερα...

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας