ΝέαΠαραμείνετε συντονισμένοι για Περισσότερα

Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Στις 11 Μαΐου 2016, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ), ανακοίνωσε την έναρξη του Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού. Η ανακοίνωση αναφέρει:

Περισσότερα...

Προκήρυξη του Σχεδίου του Μεταποιητικού Τομέα Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων. Καθεστώς 4.2, 1η Πρόσκληση

Στις 10 Μαρτίου 2016 Προκηρύχτηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για  το Καθεστώς 4.2: «Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης.

Περισσότερα...

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Στις 10 Μαΐου 2016, το  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ), ανακοίνωσε τον τερματισμό της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις». Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει:

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου- EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Με βάση την ανακοίνωση, που έγινε στις 22/02/2016, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:

"Για σκοπούς προώθησης του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου βρίσκεται σε εφαρμογή ειδικό Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την εγκαθίδρυση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS. Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγιών, με βάση τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον Κανονισμό του EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων/οργανισμών στο περιβάλλον, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Περισσότερα...

Προκήρυξη Έκτακτου Σχεδίου Κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2015 - Μαρτίου 2016.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προκηρύξει το Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2015 – Μαρτίου 2016.

Περισσότερα...

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας