ΝέαΠαραμείνετε συντονισμένοι για Περισσότερα

Νέα Παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προτάσεων για τα Προγράμματα Innovate, Seed και Pre-Seed, λόγω των μέτρων που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση για τον κορωνοϊό

Το ΙδΕΚ ανακοινώνει παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προτάσεων των Προγραμμάτων υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας ως ακολούθως:

Οι αναθεωρημένες Προσκλήσεις των εν λόγω Προγραμμάτων, στις οποίες καταγράφεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας, είναι αναρτημένες στην Πύλη IRIS.

«Για να στηρίξει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στα προγράμματα επιχειρηματικής καινοτομίας, το ΙδΕΚ διοργανώνει σχετικό webinar στις 31 Μαρτίου και ώρα 10 π.μ. Το webinar απευθύνεται σε επιχειρήσεις που υπέβαλαν προτάσεις στην πρώτη καταληκτική ημερομηνία χωρίς επιτυχία καθώς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις για την δεύτερη καταληκτική ημερομηνία. Κύριος στόχος του webinar είναι η δημιουργία διαλόγου αναφορικά με τη Β’ φάση αξιολόγησης των Προγραμμάτων με τη συμμετοχή αξιολογητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση κατά την πρώτη καταληκτική ημερομηνία, καθώς η παροχή πληρέστερης πληροφόρησης για τις απαιτήσεις και τις ειδικές επιδιώξεις των Προγραμμάτων, με απώτερο σκοπό την υποβολή ποιοτικών Προτάσεων που θα ανταποκρίνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στη στόχευση των Προγραμμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα συμμετοχής και λεπτομέρειες σύνδεσης θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Οι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί για τις δεύτερες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Προτάσεων είναι οι ακόλουθοι:

  • Πρόγραμμα Innovate, Προϋπολογισμός: € 5,000,000
  • Πρόγραμμα Seed, Προϋπολογισμός: € 5,000,000
  • Πρόγραμμα Pre-Seed, Προϋπολογισμός: € 2,000,000

Οι αναθεωρημένες Προσκλήσεις των εν λόγω Προγραμμάτων, στις οποίες καταγράφεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας και οι επικαιροποιημένοι προϋπολογισμοί των Προσκλήσεων, θα αναρτηθούν στην Πύλη IRIS.

*Σημαντική Σημείωση: Θα ληφθούν υπόψη τυχόν νέα μέτρα για τον κορωνοϊό και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.»

 

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας