ΝέαΠαραμείνετε συντονισμένοι για Περισσότερα

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Προκήρυξη Τριών νέων Προγραμμάτων Καινοτομίας

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2019, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοίνωσε την Προκήρυξη Τριών νέων Προγραμμάτων χρηματοδότησης Καινοτομίας. συνολικού ύψους €18 εκατ., για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας από κυπριακές επιχειρήσεις, με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά.

Τα Προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

  • «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)». Για αναλυτική πληροφόρηση για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα κάντε κλικ, εδώ.

Με €10 εκατ. προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά ή διαθέτουν καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες στο στάδιο δοκιμών ή πιλοτικής εφαρμογής, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στο €1 εκατ. ανά έργο και θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του προϊόντος/υπηρεσίας της επιχείρησης, την έναρξη της εμπορικής παραγωγής καθώς επίσης και την προώθηση/προβολή και υποστήριξη της διάθεσης του προϊόντος στη διεθνή αγορά..

  • «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Startups(SEED)». Για αναλυτική πληροφόρηση για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα κάντε κλικ, εδώ.

Το Πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται επίσης σε 4 εκατ., απευθύνεται σε startups οι οποίες έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα και το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία τους βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα διεισδύσει στην αγορά. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στις €500.000 και αναμένεται να καλύψει κάθε δραστηριότητα η οποία θα επιτρέψει τη γρήγορη ανάπτυξη της καινοτόμου ιδέας, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την επιτυχή διείσδυση του προϊόντος/υπηρεσίας στη διεθνή αγορά.

  • «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)».Για αναλυτική πληροφόρηση για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα κάντε κλικ, εδώ

Με προϋπολογισμό €4 εκατ., το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ιδέας και το προϊόν ή η υπηρεσία τους δεν είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένα. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται σε €100.000 ανά έργο και αναμένεται να καλύψει τη διερεύνηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη της ιδέας, τη δημιουργία ενός αρχικού προϊόντος/υπηρεσίας και τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών προσπαθειών προς την εμπορική αξιοποίησή του

Οι πρώτες Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Για το Πρόγραμμα PRE-SEED: 04 Οκτωβρίου 2019
  • Για το Πρόγραμμα SEED: 18 Οκτωβρίου 2019
  • Για το Πρόγραμμα INNOVATE: 25 Οκτωβρίου 2019

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Αύγουστο 2019.

 

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας