ΝέαΠαραμείνετε συντονισμένοι για Περισσότερα

Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Στις 11 Μαΐου 2016, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ), ανακοίνωσε την έναρξη του Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού. Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16/5/2016 μέχρι τις 10/8/2016 και ώρα 14:00. Για έργα με ισχύ έως και 8 MW οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8MW, θα υποβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) στη Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου από τις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και www.dsm.org.cy ή σε έντυπη μορφή από τα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ και το γραφείο του ΔΣΜΚ.»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


«Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού»(το Σχέδιο).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16/5/2016μέχρι τις 10/8/2016 και ώρα 14:00.

Για έργα με ισχύ έως και 8 MW οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8 MW, θα υποβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου από τις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και www.dsm.org.cy ή σε έντυπη μορφή από τα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ και το γραφείο του ΔΣΜΚ.

Διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά του Πίνακα 1 του Σχεδίου που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση

  1. Δικαιολογητικό υπ’ αριθμό 3: Η άδεια οικοδομής του υποσταθμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, όπου αυτή απαιτείται, θα πρέπει να υποβληθεί στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ή στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προτού εκδοθούν οι τελικοί όροι σύνδεσης του έργου και όχι κατά την υποβολή της αίτησης
  2. Δικαιολογητικό υπ’ αριθμό 10: Απαιτείται μόνο η υποβολή της Υπογεγραμμένης/ων Δήλωσης/εων από το/τα ίδρυμα/τα που θα χρηματοδοτήσει/ουν το έργο ή η υπογραμμένη από εγκεκριμένο λογιστή δήλωση από κάθε οργανισμό που θα στηρίξει οικονομικά το έργο, στην περίπτωση που η χρηματοδότηση θα γίνει με ξένα κεφάλαια.
    Σε περίπτωση που το έργο θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση ιδίων κεφαλαίων, τότε ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει υπογραμμένη δήλωση, πιστοποιημένη από εγκεκριμένο λογιστή ότι διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη διεκπεραίωση του έργου. Δεν απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της μελέτης που υποβλήθηκε με την αίτησή του προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα για εξασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο του.

11 Μαΐου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας