ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων - Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρική Ιστοσελίδα μπορεί να δημιουργήσει ή να βελτιώσει σημαντικά το Εταιρικό Προφίλ

  • Προβάλλοντας την διαδικτυακή σας διεύθυνση στις επαγγελματικές σας κάρτες
  • Με την διάθεση Φυλλαδίων
  • Με τη διάθεση άλλου διαφημιστικού υλικού

Μια ποιοτική Ιστοσελίδα δείχνει ένα αξιόπιστο οργανισμό. Επιχειρήσεις που επενδύουν στην ποιότητα της Ιστοσελίδας τους καταδεικνύουν την δέσμευση τους σε ποιοτικές υπηρεσίες/ προϊόντα.

Μια εταιρική Ιστοσελίδα προσφέρει την δυνατότητα

  • Προβολής των εργασιών του οργανισμού
  • Παροχής συστάσεων
  • Παρουσίασης δειγμάτων