ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων - Λειτουργικότητα

Η εταιρική Ιστοσελίδα μπορεί να είναι κανάλι ανοιχτής επικοινωνίας με τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες. Οι ενδιαφερόμενοι, μέσω τις Ιστοσελίδας μπορεί να αποστέλλουν παραγγελίες, προσφορές και να ζητούν πληροφορίες.

  • Με τη online χρήση τυποποιημένων εντύπων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που είναι διαθέσιμα 24 ώρες την μέρα

Η εταιρική Ιστοσελίδα

  • Μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για υπηρεσίες, προϊόντα, ωράρια λειτουργίας, χρεώσεις κτλ
  • Επιτρέπει το άμεσο feedback από υφιστάμενους, παλιούς και δυνητικούς πελάτες.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο διαδικτυακής έρευνας
  • Διευκολύνει τις λειτουργία του οργανισμού, ενημερώνοντας σχετικά με το ωράριο λειτουργίας, ημέρες διακοπών, εκδηλώσεις/ ενέργειες, πωλήσεις, στοιχεία επικοινωνίας κτλ