ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Νεκρό σημείο είναι το επίπεδο παραγωγής στο οποίο τα συνολικά έσοδα μιας επιχείρησης ισούνται με τα συνολικά της έξοδα.

Είναι αυτό το επίπεδο παραγωγής, κάτω από το οποίο η λειτουργία της επιχείρησης είναι ζημιογόνα. Εάν όλα τα έξοδα της επιχείρησης ήταν μεταβλητά, η ανάλυση νεκρού σημείου θα ήταν άσκοπη. Επίσης, το συνολικό κόστος επηρεάζεται σημαντικά από επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα οι οποίες αυξάνουν το σταθερό κόστος.

Η επιχείρηση, επομένως, πρέπει να υπολογίσει αυτό το επίπεδο πωλήσεων που θα καλύψει τόσο τα σταθερά, όσο και τα μεταβλητά της έξοδα.

Οφέλη

Η ανάλυση νεκρού σημείου χρησιμοποιείται ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των στρατηγικών μάρκετινγκ.

 • Αυτή η ανάλυση παρέχει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως
  • “ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο πωλήσεων που διασφαλίζει ότι η επιχείρηση δεν θα λειτουργεί ζημιογόνα” ή
  • “πόσο μπορεί να μειωθούν οι πωλήσεις και η επιχείρηση να συνεχίσει να παράγει κέρδη”
 • Η ανάλυση νεκρού σημείου είναι ο υπολογισμός εκείνου του επιπέδου πωλήσεων στο οποίο η επιχείρηση (ή μία επένδυση) καλύπτει το κόστος της

Η ανάλυση νεκρού σημείου είναι εξαιρετικά χρήσιμη

 • Στη διαδικασία σχεδιασμού μιας νέας επιχείρησης (η του λανσαρίσματος ενός νέου προϊόντος) επειδή δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:
  • “πόσο μεταβάλλονται τα κέρδη σε σχέση με πιθανή μείωση των πωλήσεων ή αύξηση του κόστους”
 • Σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια λειτουργίας τους προκειμένου η διοίκηση να διαπιστώσει πόσο ακριβείς ήταν οι (αρχικές) προβλέψεις της καθώς και να αντιληφθεί έγκαιρα αν η πορεία που ακολουθείται είναι η ενδεδειγμένη (αυτή που θα οδηγήσει σε κέρδη)
 • Σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης προκειμένου να βρουν τρόπους να ελαχιστοποιήσουν το σημείο ισορροπίας και να αυξήσουν τα κέρδη τους