ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικών

Γενικά Χαρακτηριστικά/ Δυνατότητες:

 • Καταγραφή στο σύστημα όλων των συναλλαγών και ενημέρωση της βάσης δεδομένων. Οι συναλλαγές συμπεριλαμβάνουν:
  • Εισπράξεις από πελάτες 
  • Πληρωμές προμηθευτών
  • Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση προβληματικών προϊόντων, κλπ.
  • Όλες τις διαδικασίες που αφορούν σε οικονομικές/ λογιστικές πράξεις/ διαδικασίες/ εκκρεμότητες.
  • Λογιστικές Διαδικασίες και εκκρεμότητες
 • Αυτόματη δημιουργία υπενθυμίσεων για λογιστικές/ οικονομικές εκκρεμότητες.
 • Λογιστική για λοιπά έξοδα
 • Μηχανισμό αντιστροφής σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με Ηλεκτρονικό Κατάστημα