Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

Για το κάθε Σχέδιο πιο κάτω αναμένεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων/ αιτήσεων την επόμενη περίοδο.

Για να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση του Σχεδίου που καλύπτει τις ανάγκες σας είναι σημαντική η έγκαιρη προετοιμασία σας αφού χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση και επεξεργασία της ιδέας σας, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για ετοιμασία πρότασης/ Επιχειρηματικού Σχεδίου, προσφορών και άλλου υλικού και δικαιολογητικών ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Σχεδίου.

Για να σας ενημερώσουμε αν είστε επιλέξιμοι για το Σχέδιο που σας ενδιαφέρει και να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε έγκαιρα, συμπληρώστε τη φόρμα για «Έλεγχο Επιλεξιμότητας» ή «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή τηλεφωνικά στο 70005054.

Σημειώνεται ότι η διαθέσιμη πληροφόρηση, σε αυτό το στάδιο, αφορά την προηγούμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το κάθε Σχέδιο. Από πρόσκληση σε πρόσκληση πιθανόν να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις.

Επίσης σημειώνεται ότι την επόμενη περίοδο αναμένεται προκήρυξη και για το Σχέδιο Προώθησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Για το συγκεκριμένο Σχέδιο θα αναρτηθεί πληροφόρηση όταν θα υπάρχει διαθέσιμη από την αρμόδια κρατική αρχή. Σημειώνεται ότι με βάση πληροφόρηση από την αρμόδια αρχή, αναμένεται προκήρυξη για Σχέδιο προώθησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού/ Αναβάθμισης το οποίο θα καλύπτει και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Θα αναρτηθεί αναλυτική ενημέρωση όταν θα υπάρχει συγκεκριμένη διαθέσιμη πληροφόρηση από την αρμόδια αρχή.

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας