Σχέδια ΕπιδοτήσεωνΌτι χρειάζεται να γνωρίζετε για κάθε Σχέδιο Επιδότησης

ΕΝΕΡΓΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Περισσότερα

SME INSTRUMENT

Περισσότερα

Σχέδια Επιδοτήσεων

Το κάθε Σχέδιο εξυπηρετεί συγκεκριμένο Σκοπό και Στόχους και στα πλαίσια αυτά καθορίζει, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά Δικαιούχων, κατηγορίες και είδη Επιλέξιμων Δαπανών, Όρια Προϋπολογισμών και Ποσοστού Χρηματοδότησης.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναλύσετε και αξιολογήσετε τις ανάγκες σας και να καθορίσετε και να υλοποιήσετε τη βέλτιστη λύση με βάση τις προϋποθέσεις του κάθε Σχεδίου.

Για αναλυτική πληροφόρηση, επιλέξτε το Σχέδιο Χορηγιών ή Σχέδιο Πρόσληψης που σας ενδιαφέρει.

Επιλέξτε SME Instrument για αναλυτική πληροφόρηση σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Επιλέξτε Αναμενόμενα Σχέδια Χορηγιών για να διερευνήσετε αν είστε επιλέξιμοι για το Σχέδιο που σας ενδιαφέρει και να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε έγκαιρα έτσι ώστε να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση του Σχεδίου που καλύπτει τις ανάγκες σας. Η έγκαιρη προετοιμασία σας είναι σημαντική αφού χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση και επεξεργασία της ιδέας σας, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για ετοιμασία πρότασης/ Επιχειρηματικού Σχεδίου, προσφορών και άλλου υλικού και δικαιολογητικών ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Σχεδίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και/ ή προσφορά για τη διαδικασία Aίτησης και για επεξεργασία, καταρτισμό και υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (ΕΣ)/ Πρότασης.