ΝέαΠαραμείνετε συντονισμένοι για Περισσότερα

Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας»

Το ΙδΕΚ ανακοίνωσε υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας»,

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στη γνωριμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με την έννοια της καινοτομίας και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με Φορείς Έντασης Γνώσης, που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες καινοτομίας προς αντιμετώπιση θεμάτων τα οποία αφορούν σε προϊόντα / υπηρεσίες / μεθόδους παραγωγής τους. Η συνεργασία των ΜμΕ με τους Φορείς Έντασης Γνώσης αποσκοπεί στην εμπλοκή των ΜμΕ σε καινοτόμες δραστηριότητες οι οποίες θα συνεισφέρουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της τρέχουσας Πρόσκλησης ανέρχεται στις 100.000 Ευρώ και αποτελεί πρόσθετο προϋπολογισμό μετά την εξάντληση του αρχικού διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης έχει καθοριστεί η 18η Δεκεμβρίου 2020, ώρα 13.00 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» κάνετε κλικ, εδώ.

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας