ΝέαΠαραμείνετε συντονισμένοι για Περισσότερα

Ενημέρωση για 11 Ενεργά Προγράμματα «RESTART 2016-2020» του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας

Για αναλυτική ενημέρωση για τα πιο κάτω Προγράμματα του ΙΠΕ, καθώς και άλλα προγράμματα μέσω του ΙΠΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της αρμόδιας αρχής, κάνοντας κλικ, εδώ.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Κωδικός Πρόσκλησης: EXPLOITATION.ENTERPRISES-STAGE-A/0918
  • Σύντομη Περιγραφή: Υποστήριξη δραστηριοτήτων για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων τα οποία έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικού έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΙΠΕ στο οποίο συμμετείχε η επιχείρηση που υποβάλλει την πρόταση. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στη ΦΑΣΗ Α' του Προγράμματος.
  • Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 24/09/2018 Προθεσμία Υποβολής: 30/09/2020 13:00
 2. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» 
  • Κωδικός Πρόσκλησης: ENCOURAGEMENT-H2020/0916
  • Σύντομη Περιγραφή: Χρηματικό κίνητρο προς κυπριακούς φορείς για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε προτάσεις του «Ορίζοντα 2020» ως Συντονιστές πανευρωπαϊκών Δικτύων. 
  • Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 16/09/2016 Προθεσμία Υποβολής: 30/09/2020 13:00 
 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 
  • Κωδικός Πρόσκλησης: COMPLEMENTARY/0916
  • Σύντομη Περιγραφή: Συμπληρωματική Χορηγία από το ΙΠΕ που αντιστοιχεί σε ποσοστό της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλίσει κυπριακός φορέας από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» που θα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των ερευνητικών του δυνατοτήτων.
  • Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 16/09/2016 Προθεσμία Υποβολής: 30/09/2020 13:00 
 4. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 – 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
  • Κωδικός Πρόσκλησης: OPPORTUNITY/0916
  • Σύντομη Περιγραφή: Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές) οι οποίοι επιδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Χρηματοδοτικά Εργαλεία:MSCA–IF-EF-ST,ERC–StG,ERC–CoG,SME-PhaseI,SME-PhaseII) και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 
  • Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 16/09/2016 Προθεσμία Υποβολής: 01/07/2019 13:00 
 5. Participation in International Brokerage Events 
  • Κωδικός Πρόσκλησης: B2B-Events/0617
  • Σύντομη Περιγραφή: Το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» στοχεύει στη διεθνή δικτύωση των κυπριακών φορέων. Μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών φορέων και ο περιορισμός των αδυναμιών που πηγάζουν από το μικρό μέγεθος της κυπριακής αγοράς και την έλλειψη κρίσιμης μάζας συντελεστών και υποδομών. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η ενίσχυση των προσπαθειών των κυπριακών φορέων για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας τα οποία παράγονται στην Κύπρο αλλά δεν μπορούν να διατεθούν στην τοπική αγορά, καθώς και ο εντοπισμός στο εξωτερικό τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που δεν υπάρχουν διαθέσιμες στην Κύπρο.
  • Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 12/06/2017 Προθεσμία Υποβολής: 30/09/2020 13:00
 6. Industrial Property 
  • Κωδικός Πρόσκλησης: INDUSTRIAL-PROPERTY/0717
  • Σύντομη Περιγραφή: Το Πρόγραμμα «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων που κατοχυρώνονται από κυπριακούς φορείς με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας,
  • Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 05/07/2017 Προθεσμία Υποβολής: 30/09/2020 13:00
 7. ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
  • Κωδικός Πρόσκλησης: INNOVOUCHERS/1217
  • Σύντομη Περιγραφή: Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στη γνωριμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με την έννοια της καινοτομίας και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με Φορείς Έντασης Γνώσης, που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες καινοτομίας προς αντιμετώπιση θεμάτων τα οποία αφορούν σε προϊόντα / υπηρεσίες / μεθόδους παραγωγής τους.
  • Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 22/12/2017 Προθεσμία Υποβολής: 30/09/2020 13:00
 8. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 
  • Κωδικός Πρόσκλησης: CONCEPT/0618 
  • Σύντομη Περιγραφή: Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία.
  • Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/06/2018 Προθεσμία Υποβολής: 29/05/2020 13:00
 9. ΔΙΔΑΚΤΩΡ 
  • Κωδικός Πρόσκλησης: POST-DOC/0718 
  • Σύντομη Περιγραφή: Υλοποίηση ερευνητικού έργου από Νέο Ερευνητή, κάτοχο διδακτορικού τίτλου, στο πλαίσιο εργοδότησής του από κυπριακό οργανισμό έρευνας, επιχείρηση ή άλλο φορέα.
  • Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 11/07/2018 Προθεσμία Υποβολής: 09/11/2018 13:00
 10. ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
  • Κωδικός Πρόσκλησης: EXCELLENCE/0918
  • Σύντομη Περιγραφή: Υλοποίηση ερευνητικών πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής με στόχο τη δημιουργία νέας γνώσης διεθνούς σημασίας
  • Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 23/09/2018 Προθεσμία Υποβολής: 25/01/2019 13:00
 11. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
  • Κωδικός Πρόσκλησης: INTEGRATED/0918
  • Σύντομη Περιγραφή: Υλοποίηση διεπιστημονικών έργων συνεργασίας, μεγάλου βεληνεκούς, επικεντρωμένα στους Τομείς Προτεραιότητας που έχουν καθοριστεί από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).
  • Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 24/09/2018 Προθεσμία Υποβολής: 11/01/2019 13:00

Έλεγχος Επιλεξιμότητας

Συμπληρώστε το Έντυπο με τα βασικά στοιχεία Επιλεξιμότητας και θα σας ενημερώσουμε ΔΩΡΕΑΝ εάν η εταιρεία σας μπορεί να κάνει αίτηση για χορηγεία

Επικοινωνία

Στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε.

Τηλέφωνο

+357 70005054


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]


Τρόποι Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας