Νέα Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης από το Τμήμα Εργασίας και την ΑνΑΔ

Το Τμήμα Εργασίας και η ΑνΑΔ έχουν ανακοινώσει νέα Σχέδια που στοχεύουν στην ενίσχυση της Απασχόλησης.

To Τμήμα Εργασίας έχει ανακοινώσει τρία νέα Σχέδια που προωθούν την ενίσχυση της απασχόλησης. Κάντε κλικ, εδώ, για να τα δείτε στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δύο Σχέδια, πιο κάτω, κάντε κλικ στον τίτλο του Σχεδίου:

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ανακοινώσει ένα νέο Σχέδιο το οποίο στοχεύει στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο, πιο κάτω, κάντε κλικ στον τίτλο του Σχεδίου: