Δομή

Για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας έχουμε οργανώσει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε 4 βασικούς τομείς. Σε κάθε τομέα οι υπηρεσίες μας παρέχονται από συνεργάτες με σημαντική εμπειρία.

Επιπλέον υποστηριζόμαστε από «Συμβουλευτικό Σώμα» το οποίο αποτελείται από ακαδημαϊκούς και καλύπτει το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

domi 29.09.2017